Stolarska radionica

Dobrodošli na okupljalište stolara

Univerzalni oslonac

by Bojan on 4. novembra 2014.

Koncept “3 u 1”
Imate malu radionicu i svaki kvadratni metar njene površine vam je bitan. Želeli biste da napravite puno dobrih i korisnih stolarskih pomagala ali jednostavno nemate gde da ih odložite. Za pravljenje kanala i žljebova za police vam treba jedno rešenje, za poprečno rezanje dasaka drugo, za nazubljene spojeve treće… Sad ću vam predstaviti jedinstveno rešenje koje se može iskoristiti za sve navedene poslove, a da pri tome ne izgubite ništa od očekivane funkcionalnosti.

Sve nabrojane poslove možete podeliti u dve grupe. U prvu grupu spadaju oni koje ćete obavljati na svom radnom stolu koristeći glodalicu ili ručni cirkular, a u drugu one koje ćete obavljati na stolu za glodalicu. Stolarsko pomagalo koje vam predstavljam se može koristiti i u jednoj i u drugoj varijanti, a njega ćete koristiti kao:

– Pomagalo za kanale i žljebove za radni sto,
– Firung za cirkular za radni sto,
– Firung za glodalicu za radni sto,
– Pomagalo za kockasti (nazubljeni) spoj za sto za glodalicu,
– Firung za slotove za sto za glodalicu,
– Firung za kanale za sto za glodalicu…

Vi ćete se verovatno setiti još neke funkcije koju možete dodati ovom spisku. Suština upotrebe univerzalnog oslonca se svodi na korišćenje u tri režima rada:
1) Kao pomagalo za pravljenje poprečnih kanala glodalicom (Slika [1]),
2) Kao firung za glodalicu i ručni cirkular (Slika [2]) i
3) Kao pomagalo za pravljenje nazubljenih spojeva (Slika [3]).


[1] Oslonac kao pomagalo za pravljenje poprečnih kanala glodalicom.

 


[2] Oslonac kao firung za glodalicu i ručni cirkular.

 


[3] Oslonac kao pomagalo za pravljenje nazubljenih spojeva.

Pred vama je originalni koncept oslonca koji može biti zgodna pomoæ pri radu sa glodalicom i ruènim cirkularom. Spisak poslova gde ga možete iskoristiti nije mali, a to je dobar razlog da razmislite da li da se upustite u njegovo pravljenje ili ne. Ako radite u maloj radionici dileme ne bi trebalo da bude!

Srce sistema
Osnova celog sistema je baza. Nema tu ničega novog što već niste mnogo puta videli do sada kada ste gledali rešenja za stolarsko pomagalo za ručnu glodalicu koje olakšava pravljenje kanala i utora. Nova je ideja da se na četvrtastu konstrukciju rama bočno doda jedan mali fiksni firung koji donosi na povećanju funkcionalnosti. Ovakva alatka sada može da posluži i kao oslonac za precizno vođenje glodalice ili ručnog cirkulara.


[4] Baza se sastoji od četvrtastog rama i fiksnog firunga.

Na slici [5] je dat popis svih delova baze sa merama koje su prilagođene radu sa daskama širine do 60cm, ali i za montažu na sto za glodalicu koji je širok do 60cm. Ona se sastoji od rama i fiksnog firunga koji je ugaonicama povezan za nju. Ram se sastoji od dva oslonca koji su povezani sa dva graniènika. Sa jednim graničnikom je veza fiksna, a sa drugim je veza preko slotova u okviru kojih se on kreće i fiksira u željenoj poziciji.


[5] Delovi baze oslonca sa merama.

Fiksni firung je ugaonicima, čvrsto i pod pravim uglom, povezan za prednji oslonac. Na slici [6] je dat prikaz veze pokretnog graniènika sa osloncima. Za tu vezu je potrebno da, sa donje strane oslonaca, ugradite unit matice M6 ili M8 u koje se zavijaju ručke za fiksiranje njegove pozicije.

Rupe na fiksnom firungu i otvor na prednjem osloncu imaju funkciju kada univerzalni oslonac koristite za pravljenja elemenata za nazubljeni spoj ili za montažu pokretnog firunga za sto za glodalicu. O tome malo kasnije u tekstu.

Unit matice (montažne matice) služe da se u drvetu napravi prihvat za mašinki šraf. One se stavljaju u sistem tako da ih sila zatezanja zabija u drvo sa spoljne strane. Da bi se izbeglo njihovo ispadanje, savet je da se dodatno zalepe i epoksidnim lepkom.

 


[6] Detalji veza u bazi. Pokretni graničnik je sa osloncima vezan
preko ručki koje se kreću u okviru slotova i koje se fiksiraju
zavijanjem u unit matice montirane sa njegove donje strane.

Ovako sastavljena baza već može da bude dovoljna ukoliko ne mislite da oslonac montirate na sto za glodalicu. Već sada možete da je iskoristite kao stolarsko pomagalo za pravljenje kanala i žljebova ili kao fiksni oslonac za glodalicu ili ručni cirkular.

Upotreba univerzalnog oslonca
Upotrebu univerzalnog oslonca ću pokazati kroz opis nabrojana tri režima rada. Da podsetim, univerzalni oslonac se može koristiti na radnom stolu kao stolarsko pomagalo za pravljenje kanala i žljebova ili kao firung za vođenje ruènog cirkulara ili glodalice. Kada se postavi na sto za glodalicu, univerzalan oslonac može da posluži kao idealan “drugi – pomoćni” firung ili kao stolarsko pomagalo za pravljenje nazubljenih spojeva.

Pomagalo za kanale i žljebove za radni sto
Prvi režim rada univerzalnog oslonca je kao stolarsko pomagalo za kanale i žljebove. Koristi se u kombinaciji sa ručnom potapajućom glodalicom. Obradak koji se obrađuje, zajedno sa osloncem, je potrebno prethodno čvrsto pritegnuti stolarskim stegama za radni sto (slika [7]). Za glodanje kanala ćete koristiti odgovarajuća ravna ili spiralna glodala.


[7] Univerzalni oslonac u režimu rada stolarskog pomagala za
pravljenje kanala i žljebova potapajućom glodalicom.

Pravljenje kanala započinjete uranjanjem glodalice, sa leve strane obratka, kroz unutrašnji kraj fiksnog graničnika. Glodalica je, pri tome, na prednji oslonac naslonjena ravnim delom stopala, ukoliko ga ima. Prilikom pravljenja kanala vodite računa o smeru kretanja glodalice; on je sleva udesno (slika [8]). Ukoliko je kanal dublji od 6mm, njegovo glodanje radite iz više koraka, ne većih od 6mm!

Da bi olakšali pronalaženje prave pozicije oslonca u odnosu na obradak, pre upotrebe napravite jedan kanal na nekom otpadnom komadu. Izglodane rupe na graničnicima će vam pokazati tačnu poziciju glodala za svaku sledeću upotrebu. Naravno, ovo važi samo ako koristite glodalo istog prečnika :). O ovom pomagalu smo detaljno pisali u ovom tekstu (samo za registrovane članove).


[8] Kanali se prave pomeranjem glodalice sleva udesno.

Nećete uvek praviti kanale glodalima koji tačno odgovaraju njihovoj širini. U takvim slučajevima do odgovarajuće širine ćete doći pomeranjem oslonca od glodala (slika [9]) i ponovnim glodanjem.


[9] U slučaju da je potrebno napraviti kanal veće širine od glodala
oslonac se pomera od glodala. Smer kretanja glodalice je
uvek sleva udesno i tu nema kompromisa!
Firung za cirkular i glodalicu za radni sto
Drugi režim rada univerzalnog oslonca je kao firung za vođenje cirkulara i glodalice. Nema tu neke velike mudrosti. Uvek kada treba da napravite neki poprečni rez cirkularom, ili da vodite glodalicu po pravoj liniji, sa univerzalnim osloncem će taj posao biti “dečija igra”. Jedino što treba da uradite je da obradak, zajedno sa osloncem, pričvrstite za radni sto. Ostalo je posao cirkulara i glodalice. Njih gurate po spoljnjoj ivici fiksnog firunga u smeru koji je pokazan strelicama na slikama [10-14].


[10] Cirkular se vodi uz firung prilikom pravljenja poprečnih rezova.

[11] Strelicom je prikazan smer guranja cirkulara. Pre nego što
počnete sa rezanjem proverite putanju lista testere i
obezbedite stabilan oslonac za odseèeni komad!

[12] Glodalicom možete praviti kanale i falceve. Takođe vam
firung može poslužiti za vođenje glodalice po ivici daske
ukoliko nemate odgovarajuće glodalo sa lagerom.

[13] Prilikom korišćenja glodalice vodite računa o krzanju materijala.

[14] I u ovom režimu rada morate voditi računa o smeru guranja
glodalice i pomeranju firunga. Glodalicu uvek gurate
sleva udesno, a firung pomerate od glodala!

Stolarsko pomagalo za pravljenje nazubljenih spojeva
Treći režim rada univerzalnog oslonca je kao stolarsko pomagalo za pravljenje nazubljenih spojeva (slika [17]). Sada se neću baviti detaljima oko izrade ovog spoja, njih možete pogledati u ovom tekstu. Cilj mi je da vas upoznam sa principom rada i kako je on realizovan u okviru univerzalnog oslonca.


[15] Izgled nazubljenog spoja. Pored toga što je lep, on je
i pravi šampion u jačini ostvarene veze.

Prilikom pravljenja ovog spoja daske (obično stranice neke fioke) moraju biti naslonjene na firung uspravno. Ugrađeni fiksni firung ne daje dovoljno površine za oslonac, a i funkcionalno ne može da zadovolji potrebe pomagala. Zbog toga sam u igru ubacio i montažno/demontažni pokretni firung visine minimum 150mm. Na njegovoj prednjoj strani, pri vrhu, je “T” kanal namenjen prihvatu raznih dodataka. Sa zadnje strane, po sredini, je takođe jedan “T” kanal èija je funkcija da prihvati glave 4 šrafa koji prolaze kroz fiksni firung i čine pokretnu vezu sa njim (slika 17).


[16] Univerzalan oslonac u režimu stolarskog pomagala za pravljenje
nazubljenih spojeva. On klizi po bočnim stranicama stola
za glodalicu. Veličina napravljenih zuba se reguliše rastojenjem
pločastog graničnika od glodala i visine samog glodala.

Na prednjoj strani pokretnog firunga je ugrađen pločasti graničnik čija je uloga da definiše rastojanje ivice zuba od glodala, a sa njim i širinu napravljenih zuba. Položaj graniènika se podešava promenom položaja pokretnog firunga. Za ovaj posao je zadužen fini mehanizam za podešavanje, smešten na zadnjoj strani fiksnog i pokretnog firunga (slika [18]).


[17] Pogled na pomagalo sa zadnje strane. Ono se za sto za glodalicu
povezuje preko graničnika koji klize bo bočnim stranama
njegove gornje ploče. Za fiksni firung se, preko 4 šrafa,
povezuje pokretni firung čija se tačna pozicija
reguliše finim mehanizmom za podešavanje.

Sistem za fino podešavanje položaja pokretnog firunga se sastoji iz dva funkcionalna dela (slika [18]). Prvi je povezan za fiksni firung i nije ništa drugo nego običan drveni blok na kome je sa njegove donje strane pričvršćeno parče pleksiglasa, a sa gornje jedan mali “L” ugaonik. Uloga pleksiglasa je zaštitna, a “L” ugaonik je tu da bi obezbedio čvrst oslonac šrafu koji fino reguliše položaj pokretnog firunga.

Drugi funkcionalni deo predstavlja drveni blok koji je fiksiran za pokretni firung. Pri njegovom dnu je probušena rupa u koju je smeštena tauzer matica M6. Kroz nju prolazi šraf čijim se odvijanjem i zavijanjem fino podešava položaj pokretnog firunga. Da bi poništili sve zazore koji se javljaju na navoju, između glave šrafa i drvenog bloka se postavlja jedna opruga čija je uloga da odbija blok od glave šrafa i na taj način “uteže” vezu.

Tauzer matice, ili trio matice, su one koje služe da se u drvetu napravi prihvat za mašinki šraf. Cevastog su oblika, sa spoljne strane im je narezan navoj za drvo, a sa unutrašnje strane mašinski navoj. Neko ove matice još zove i matice sa dvostrukim navojem.

[18] Sistem za fino podešavanje rastojanja između izglodanih zuba.

Na prednjem osloncu baze, ispod mehanizma za fino podešavanje, je urezan kanal dužine 15-ak cm i širine 3cm. Njegova uloga je da obezbedi dovoljno prostora za glodalo čiji se položaj u odnosu na pomagalo menja u zavisnosti od veličine napravljenih zuba.

Tehnika pravljenja zuba
Korišćenje ovog stolarskog pomagala je krajnje jednostavno. Prvo se izabere odgovarajuće glodalo, zatim se podesi njegova visina (na glodalici ili pomoću lifta) koja predstavlja dubinu zuba i na kraju namesti rastojanje glodala od ploèastog graničnika (sistemom za fino podešavanje) koje predstavlja širinu zuba.Postupak pravljenja zuba se započinje tako što se ivica jedne strane daske (crveni marker) koja učestvuje u spoju fiksira uz graničnik i napravi prvi prolaz gurajući univerzalni oslonac prema glodalu.


[19] Naslonite ivicu stranice daske uz graničnik i napravite prvi prolaz.

Nastavite sa glodanjem kanala tako što ćete zadnju ivicu prethodnog kanala nasloniti na pločasti graničnik i zatim napraviti novi kanal. Ovo ponavljajte do poslednjeg zuba na jednoj stranici.


[20] Pomerajte obradak za svaki novi kanal naslanjajući
zid prethodnog kanala na ploèasti graničnik.

Kada napravite i poslednji kanal na prvoj dasci koja učestvuje u spoju, nemojte je sklanjati jer će sad ona (a ne graničnik) poslužiti kao oslonac za pravljenje prvog kanala na drugoj dasci u spoju (zeleni marker).


[21] Za pravljenje prvog kanala na drugoj dasci oslonite je
na gotovu prvu dasku, umesto na graničnik.

Kada završite sa prvim kanalom na drugoj dasci (zeleni marker), dalje nastavite kao što ste već uradili sa prvom daskom (crveni marker).


[22] Završite ceo postupak i sa drugom daskom.

Ako ste sve uradili kako treba, kada sklopite ove dve daske dibićete jednu lepu celinu! Ukoliko pravite fioku sa nazubljenim spojevima opisani postupak ćete ponoviti za sve njene stranice, na oba njihova kraja. Crvenim markerom obeležite prednju i zadnju stranicu fioke, a zelenim boène. Biće vam mnogo lakše kod snalaženja “šta je šta”.

Pokretni firung sa dodacima
Sa jednom, osnovnom, funkcijom pokretnog firunga smo se već upoznali, a to je prilikom pravljenja nazubljenih spojeva. Da bi univerzalnost oslonca bila što veća, na prednjoj strani, pri vrhu, pokretnog montažno/demontažnog firunga je napravljen “T” kanal čija je uloga da prihvati razne dodatke koji mogu zatrebati prilikom korišćenja na stolu za glodalicu i on tada postaje vrlo funkcionalni (pomoćni) firung kojim se dodatno mogu obaviti i oni poslovi koje bi, samo korišćenjem “glavnog” firunga, bilo gotovo nemoguće uraditi. Na njega se mogu namontirati stop-blokovi (graničnici), zaštitni štit, daska sa perima (featherboard) (slika [23])…


[23] Pokretni firung sa namontiranim dodacima: stop-lokovi (spolja),
daske sa perima (sredina) i zaštitni štit (unutra).

Uloga dasaka sa perima je važna prilikom pravljenja kanala u nekom obratku (slika [24] i slika [25]). One su tu da daju ravnomeran pritisak od gore kako bi izglodan kanal bio što pravilnijeg oblika. Takođe, njihova uloga je i zaštitna – sprečavaju pojavu povratnog udara (kick back).


[24] Korišćenje dasaka sa perima namontiranim na pokretni firung.

[25] Oblik pera sprečava pojavu povratnog udara (kick back).

Stop-blokovi su idealan pomagač prilikom pravljenja slotova. Pomoću njih se tačno definiše njihov početak i kraj. Jedino još ostaje da se izabere odgovarajuće glodalo i podesi položaj firunga.


[26] Korišćenje stop-blokova prilikom pravljenja slotova.

[27] Prilikom korišćenja pokretnog firunga, položaj univerzalnog
oslonca se fiksira stolarskim stegama.

Priča o univerzalnom osloncu je ovim završena ali ona svakako nije i konačna. Prilikom rada u vašoj radionici sigurno ćete se naći u još mnogo situacija gde vam ovo pomagalo može i te kako koristiti. Jedino vam ostaje da se naučite na činjenicu da ga imate, a za korišćenje će vam samo trebati da univerzalni oslonac čvrsto postavite na vaš radni sto ili sto za glodalicu.

Strpljivi čitaoci koji su sa čitanjem stigli do kraja ovog teksta treba da budu i nagrađeni! Pogledajte i video prezentaciju ovog interesantnog pomagala!

http://www.youtube.com/watch?v=WosWC5Td66c
Kao i (skoro) uvek do sada, za one koji uredno arhiviraju tekstove sa ovog sajta, pripremili smo i PDF verziju ovog članka (1.1MB), kao i Sketchup datoteku (7.1MB) na osnovu koje je i nastala video prezentacija.Naš kolega Arax se potrudio da i ovaj dodatak napravi i tako kompletira svoj sto za glodalicu. Opširnije…

Slobodan Siridzanski

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ChatClick here to chat!+
0 Shares
Share
Tweet
+1
Share
Skoči na traku sa alatkama