Stolarska radionica

Dobrodošli na okupljalište stolara

Pocket hole

by Bojan on 4. novembra 2014.

Kada nekom “okorelom” stolaru pomenete da treba da napravi vezu vijkom, njemu se sva kosa, ukoliko je ima, podigne na glavi. Da se razumemo odmah na početku, govorimo o vezi drvenih elemenata nameštaja, a ne o iverici i sličnim novatorijama kod koje je šraf prirodno sredstvo za spajanje komponenti. Da, ali ova veza, koju vam sada predstavljam, nije obično “prišrafljivanje”. Još su drevne civilizacije u svojim drvenim konstrukcijama koristile vezu tiplovima i majstori tog vremena su naučili da je veza mnogo jača ukoliko se ti tiplovi malo i zakose. Majstori ovog vremena su smislili da objedine dobre osobine spoja vijkom i spoja iskošenim drvenim tiplom i, kao rezultat, dobili sistem za spajanje koji vam sada predstavljam i koji je od klasične veze “pero-utor” jači oko 35% (sa ovom cifrom se hvale komercijalni proizvođači).


[1] Način pravljenja pocket-hole veze i neki primeri primene. Ovako ostvaren spoj je oko 35% jači od standardne veze “pero-utor”.

Sam spoj je, u suštini, vrlo jednostavan. Daske koje treba spojiti se prislone jedna uz drugu, bilo u istoj ravni, bilo u ravnima koje su normalne jedna na drugu, i spoje vijkom koji pod uglom od 15° prolazi kroz obe daske. Ukoliko se malo zadubite u problem, videćete da tu postoje tri ključna uslova koja treba zadovoljiti:

– Vijak mora da uđe na tačno određeno mesto,
– Ugao uvrtanja mora biti tačno 15° (rezltat kompromisa da bi se dobio što jači spoj sa što dužim vijkom) i
– Vijak mora biti tačne dužine i posebne konstrukcije.

Pored ovih “očiglednih” problema na koje možete naići, postoji i jedan “skriveni”. Ugao od 15° je jako mali i on zahteva alat za bušenje i zavijanje vijaka nestandardnih, većih, dužina. Da ne žurimo, nego krenimo da rešavamo problem po problem…

SRCE POMAGALA

Uslovi da “vijak mora da uđe na tačno određeno mesto” i da “ugao uvrtanja mora biti tačno 15°” mogu biti zadovoljeni jedino ako se koristi neko namensko pomagalo. Ono treba da omogući bušenje precizno pozicioniranih pilot rupa za vijke pod uglom od 15°. Da bi pomagalo bilo što univerzalnije, potrebno je omogućiti i rad sa daskama različitih debljina. Pomagalo se koristi samo prilikom bušenja pilot rupe (pocket hole rupe) u jednoj dasci, od dve koje učestvuju u vezi, i to onoj u kojoj će biti glava vijka – pocket hole dasci.

Kako je debljina dasaka od 18 mm najčešća, upravo ću nju uzeti kao osnovu za konstrukciju “srca” budućeg pomagala. Do ostalih debljina će se dolaziti izvođenjem od osnovne. Uz malo matematike, može se doći do tačnih dimenzija “srca pomagala” koje treba da bude izrađeno od nekog metala (najbolje gvožđa) i da je oblika kvadra sa jednom stranicom nagnutom pod uglom od 15°:

– Osnova (donja stranica) treba da bude 18×18 mm radi što lakšeg uklapanje u neku drugu konstrukciju,
– Centar pilot rupe mora da se nalazi u preseku dijagonala gornje stranice, a ona je pod uglom od 15° u odnosu na osnovu,
– Visinu pomagala određuje pozicija vrha burgije na rastojanju od 9 mm (18/2=9) od bočne stranice pomagala, u ravni osnove pomagala (to je polovina debljine pocket hole daske u koju se buši pocket hole pilot rupa) i
– rečnik pilot rupe je 9,5 mm jer su na našem tržištu dostupne samo “colovne” specijalizovane burgije za pocket hole vezu, a to je 3/8″. Pored toga što su burgije colovne, one imaju jednu vrlo važnu konstrukcijsku osobinu: vrh im je prečnika nešto većeg od 4 mm i dužine oko 15 mm. Prelazak sa većeg na manji prečnik je oštar, skoro pod pravim uglom, kako bi se omogućila ravna površina na koju treba da “sedne” donja površina ravne glavi vijka.

SPOJEVI I NJIHOVA GEOMETRIJA

Pocket hole pomagalo ćemo koristiti za pravljenje, u osnovi, dveju različitih veza. U jednoj vrsti veza daske koje spajamo su u istoj ravni – “I” veza, a u drugoj su u ravnima koje su među sobom normalne – “L” veza. Orijentacija godova i to kako oni utiču na kvalitet veze je posebna materija i tu su pravila zajednička za sve vrste spojeva, pa i za ove koje ćemo postići pocket hole pomagalom i vijcima.

Bez obzira za koju vezu pravimo pocket hole rupe, njihova geometrija zavisi, pre svega, od debljine dasaka koje se spajaju i činjenice da centar izlazne rupe na pocket hole dasci treba da bude, zbog jačine veze, na polovini njene debljine. Za slučaj da debljina pocket hole daske nije 18 mm, postavljanjem podmetača ispod nje (debljina pocket hole daske je 12 mm), ili ispod pomagala (debljine pocket hole daske je 27 ili 38 mm) postiže se uslov za poziciju centra izlazne rupe. I kod pocket hole veze važi pravilo da dubina do koje vijak prodire u drugu dasku treba da bude jednaka ili veća od debljine materijala koji se steže u pocket hole dasci.

Već smo rekli da burgija kojom se buše rupe za pocket hole vezu mora biti specifične konstrukcije, ali i nestandardno dugačka. Zbog malog napadnog ugla od svega 15°, a da bi prosečan futer bušilice od 25 mm mogao da stane u prostor do pocket hole daske, minimalna dužina burgije mora da bude 170 mm za slučaj da je debljina pocket hole daske 38 mm. Na ovu dužinu treba dodati i najmanje 10 mm koliko je potrebno da bi se burgija pritegla u futer. Za sve ostale debljine pocket hole daske potrebna je burgija manje dužine (130, 140 i 160 mm za debljinu od 12, 18 i 27 mm, respektivno).

Pored burgije koja nije standardnih dimenzija, ni odvrtka (ručna, u narodu poznata kao šrafciger, ili bit uložak za aku-šrafilicu) koju ćete koristiti se ne može pohvaliti uobičajenim merama, iz istog razloga kao i burgija. Jedina razlika je u tome što baš nećete biti ograničeni na “strogo” 15° stepeni jer konstrukcija glave vijka to omogućava (PZ, TORX, HEX…), pa je samim tim i neophodna dužina alata nešto manja (150 mm). Ukoliko za zavijanje koristite aku-bušilicu i ne možete da pronađete uložak odgovarajuće dužine, sasvim lepo može da posluži i kombinacija sa magnetnim produžetkom od 120 mm i uloškom od 51 mm!
SRCE POMAGALA U SAMOGRADNJI

“Srce pomagala”, kako mu samo ime govori, predstavlja osnovni deo budućeg pomagala za bušenje pocket hole rupa. Ukoliko imate u komšiluku nekog metalostrugara moj vam je savet da naredni deo posla izrade prepustite njemu. Materijal od koga treba da bude izražen ovaj deo je obično parče gvozdene šipke.


[2] Izgled “srca pomagala” za pocket hole vezu.

Lepo je imati komšiju metalostrugara, ali taj luksuz nije svima dostupan. Alternativa opisanom rešenju može biti i obična šper ploča debljine 18 mm i neke instalacione cevi sa unutrašnjem prečnikom od 3/8″, što je standard. Jedino što vi treba sami da uradite je da šper ploču izrežete na meru (može i šire od 18 mm, ali ne i deblje) i pažljivo, na stubnoj bušilici, probušite jednu ili više rupa pod uglom od 15 , vodeći računa o tačnoj poziciji rupa u odnosu na prednju stranu. Prečnik probušenih rupa treba da odgovara spoljašnjem prečniku cevi koje ste nabavili! Kada završite bušenje rupa jedino još ostaje da cev(i) ugurate u njih i zalepite epoksidom, ili super lepkom. Kad se lepak osuši i stegne, odrežite sve viškove, istupite oštre ivice i priča je gotova.

Savet:
Ukoliko vam je komplikovano bušenje rupa pod uglom od 15°, vi prvo njih probušite i to pod pravim uglom, pa zatim izrežite ostatak tela u odnosu na njih, vodeći računa o potrebnoj geometriji.

DIY REŠENJE POMAGALA ZA POCKET HOLE VEZU

Teoriju smo savladali, napravili “srce pomagala” i još nam jedino ostaje da napravimo i to famozno pomagalo za pocket hole veze. Rešenje se sastoji samo u načinu na koji ćemo zapakovati “srce” da bi moglo da funkcioniše na najbolji mogući način. Ja ću vam predložiti jednu kombinaciju koju ćete vi vrlo lako moći da prilagodite svom ukusu i potrebama. Takođe ću vam pokazati i kako možete da napravite jednu “portabl” varijantu koja će vam omogućiti da idete po kući, pa i po komšiluku :, i popravljate sav rasklimatan drveni nameštaj.


[3] Finalni izgled sklopljenog pomagala.

Na skici [4] možete videti izgled rasklopljenog pomagala, sa svim delovima i njihovim dimenzijama. U čitavoj priči je sigurno najteža za nabavku potezna stega. Ona jeste najelegantnije rešenje, ali ne i obavezno. Nju možete zameniti bilo kojom jednoručnom stegom kojom ćete obradak fiksirati uz zadnji oslonac pomagala, dok u njemu bušite pocket hole rupu.

Svi delovi pomagala treba da budu od šper ploče, ili medijapana Debljina od 18 mm je obavezna samo za steznike, koji bočno pritežu “srce pomagala”. Sve ostale delove možete napraviti od otpadnih komada koji vam se u tom trenutku nađu pri ruci.


[4] Rasklopljeno pomagalo, sa spiskom delova i njihovih dimenzija. Uloga donjeg oslonca je da omogući fiksiranje pomagala za stegu stolarske tezge. Ukoliko imate drugačije rešenje, on svakako ne spada u spisak obaveznih delova.

Upoznali ste se sa konstrukcijom pomagala i videli da se sastoji od jako malog broja delova, što znači da ni sklapanje ne bi trebalo da bude komplikovano. Upravo tako! Skica je tu, materijal je tu, volja je tu. Pa, šta čekate?
PRIMENA U PRAKSI

Kako pomagalo funkcioniše pokazaću vam kroz dva primera. Kako ćete ga vi koristiti, to zavisi samo od vaše mašte. Jedno je sigurno, ovim pomagalom ste dobili jednu vrlo praktičnu alatku koja vam može mnoge navike preokrenuti za 180°.


[5] Pomagalo u akciji. Ukoliko nemate aku-bušilicu, sasvim lepo može da poslući i dobra stara bušilica sa kablom.

Pre nego što krenete sa bušenjem, neophodno je da izvršite neka prethodna podešavanja. Osnovno podešavanje je ograničavanje dubine do koje burgija može da uđe u pocket hole dasku. Ona je u direktnoj zavisnosti od njene debljine i to je prva stvar koju treba da uradite. Sledeće je da, u zavisnosti od debljine, odredite koliki i kakav podmetač treba da koristite. Tek nakon ovih merenja (i postavljanja podmetača) možete da se upustite u avanturu zvanu “ograničavanje dubine bušenja”. To postižete tako što kroz rupu na pomagalu provučete burgiju i ispod njenov vrha, na površini osnove pomagala, stavite neki novčić (da vrh burgije ne bi oštetio osnovu). Upravo ste podesili dubinu bušenja. Jedino vam još ostaje da tu meru na burgiji na neki način i obeležite i fiksirate nekim graničnikom. U nedostatku komercijalnih rešenja dobro dođe i namotana izolir-traka!

Bez obzira na svu preciznost prethodnog podešavanja, prilikom pravljenja pocket hole rupa, uvek prethodno izvršite proveru podešavanja i na nekom otpadnom komadu! Ispravak greške može biti prilično neprijatno iskustvo ukoliko nemate pripremljene odgovarajuće drvene čepiće.

Savet:
Isto “srce pomagala” može da vam posluži i za pravljenje prenosne, portabl, varijante pomagala. Njega možete koristiti na nepristupačnim mestima već sklopljenog nameštaja. Ova prenosna varijanta treba samo da obezbedi čvrst oslonac za precizno bušenje rupa, dok se nekom “brzom” stegom pomagalo fiksira za dasku u kojoj se precizno buši pilot rupa.

Na uokvirenoj skici možete videti “dodatak” crvene boje. Radi se o graničniku, debljine 5  mm koji treba da olakša poravnavanje daske sa pomagalom, prilikom bušenja pocket hole rupe na radnom stolu. Kada se buši, kao na velikoj slici, rupa u već montiranoj dasci/polici, tada graničnik treba rotirati za 180° oko ugrađenog vijka sa zadnje strane. Debljina graničnika od 5 mm pomera centar izlazne rupe za približno 1 mm, ne menja dužinu putanje vijka u 2. dasci, ali zato povećava debljinu “mesa” koju vijak zahvata u pocket hole dasci, pa samim tim treba koristiti vijke duže za 5 mm u odnosu na propisanu dužinu.


[6]Prenosna verzija pomagala za pocket hole veze. Za korišćenje će vam trebati i jedna dobra “brza” stega.

KOMERCIJALNA REŠENJA POMAGALA

Ukoliko niste vični samogradnji to ne znači da ne treba da imate ovo pomagalo. Na tržištu se mogu pronaći razna rešenja., a najčešća su pomagala koje prave američka firma Kreg, ili engleska firma Trend. Na našem tržištu je do ovih proizvoda teško doći jer ih nema 🙂 (mogu se poručiti samo on-line, preko Interneta).

Ja sad želim da vam skrenem pažnju na solidno rešenje koje se, zahvaljujući zastupniku nemačke firme Wolfcraft, može i kod nas nabaviti! Cena ovog pomagala, u kompletu sa odgovarajućim priborom, je oko 35€ i ona je takva da se mnogima neće isplatiti bilo kakva izrada u domaćoj, radioničarskoj varijanti.


[7] Na našem tržištu se može pronaći pomagalo nemačke firme Wolfcraft, preko njihovog zastupnika.

Komplet, koji dolazi u lepo zapakovanoj plastičnoj torbici, čine: pomagalo, burgija sa graničnikom, vijci, graničnik dubine, drveni čepići i bit uložak PZ2 dužine 150 mm, za zavijanje vijaka. Burgija je colovna (9,5 mm; 3/8″) i ukupne dužine 180 mm.

Ovo nije kompletan tekst! Kompletan tekst, koji je dostupan samo članovima naše Radionice, sadrži još i:

a) kompletan matematički model pomagala za najčešće debljine dasaka,
b) preciznu proceduru za pravljenje pomagala,
c) precizne dimenzija pomagala i vijaka u zavisnosti od debljine dasaka sa kojima se radi,
d) opis svih uslova koje moraju da zadovolje vijci koji se koriste u pocket hole vezi,
e) više podataka o Wolfcraft-ovom pomagalu i njegovom korišćenju.

Slobodan Siridžanski (metabo)

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ChatClick here to chat!+
0 Shares
Share
Tweet
+1
Share
Skoči na traku sa alatkama