Stolarska radionica

Dobrodošli na okupljalište stolara

Lako do poprečnog reza

by Bojan on 4. novembra 2014.

Poprečni rez na stonom cirkularu je jedan od obaveznih i vrlo važnih poslova svakog stolara. Paralelnim vođicama, dobijenim uz kupljenu alatku, ćete malo toga moći kvalitetno da uradite (ova tvrdnja posebno važi za jeftinije modele koji su popularni na našem tržištu, a čiji sam i ja jedan od vlasnika 🙁 ). Po definiciji, one pate od dve bolesti: neprecizno naležu na radnu površinu i nisu predviđene za široke (dugačke) poprečne rezove. Oba ova nedostatka se lako prevazilaze ukoliko napravite sopstveno pomagalo za poprečne rezove. O njemu je dosta bilo reči u našem forumu, a ja ću vam ovde predstaviti svoje rešenje, prilagođeno malom stonom Einhell (nazovi) cirkularu (o jednom mogućem rešenju sam već pisaosamo za registrovane članove).


[1] Pomagalo za poprečni rez, namontirano na Einhell stoni cirkular.

Konstukcija i izrada pomagala
Pomagalo se sastoji od sledećih osnovnih delova: a) baze, b) firunga, c) ekstenzije firunga, d) osnove za cirkular i f) stop-block-a. Baza, kao što joj ime govori, služi da bude BAZA :). Na nju se montira firung sa svojom ekestenzijom i stop-block-om. Osnova za cirkular nije u vezi sa bazom. Ona se fiksira za gornju ploču cirkulara i uloga joj je da izjednači visinu baze pomagala sa visinom statičnog dela cirkulara kako odrezani komad ne bi “otpadao” i tako cepao ivicu obratka, a i bio potencijalna opasnost za kick-back. Baza, vođena klizačima montiranim sa njene donje strane, klizi po gornjoj ploči cirkulara.


[2] Osnovni delovi pomagala za poprečne rezove..

Ono što ovo pomagalo čini različitim je konstrukcija baze i rešenja primenjena na njoj. Ona je “prošarana” kanalima po kojima, sa donje strane, mogu nesmetano da se kreću glave torban vijaka M6 koji prihvataju potisne stege sa gornje strane pomagala. Kanali su sa gornje strane baze široki 6mm, a sa donje 18mm. Dubina ovog dela od 18mm je 5mm. Sasvim dovoljno da u ove kanale mogu lepo da nalegnu glave vijaka koje bi, da to nije tako, smetale kretanju pomagala. Raspored kanala je takav da se potisnim stegama može pristupiti svakoj tački baze.

Napomena:
Gornja ploča Einhell stonog cirkulara je široka 400mm, a dugačka 500mm. Mnogo malo za bilo kakvo ozbiljnije pomagalo! Neka primenjena rešenja su jednostavno bila neophodna zbog ravnoteže same konstrukcije. Najveći kompromis je debljina špera od koga je izrađena baza – 15mm. To je učinjeno da bi konstrukcija bila što lakša i da bi list testere imao što veću aktivnu visinu. Sa druge strane, ta mala težina pomagala, uz veoma lošu geometriju samog cirkulara, ima svoju lošu stranu jer majstor uvek mora da kontroliše ravnomeran pritisak po celoj površini gornje ploče cirkulara kako bi obezbedio pravilno kretanje pomagala.


[3] Sa donje strane baze su izglodani kanali širine 18mm i dubine
5mm za glave torban vijaka.

 


[4] Svi kanali su urađeni ravnim glodalima od 6mm i 18mm.
Za pravolinijske kanale koristio sam lenjir sa stegama,
kao oslonac potapajućoj glodalici.
A sad poslastica. Predvideo sam da mi pomagalo služi i za rezove koji nisu pod pravim uglom. Da bih to ostvario, jedino moguće rešenje je bilo da obezbedim da firung bude pokretan. U gornjem levom uglu baze je centar kružnice koji opisuje firung, a za fiksiranje njegove pozicije sam napravio i jedan kružni kanal po kome može da se kreće glava torban vijka koji predstavlja drugu tačku fiksiranja.


[5] Za fiksiranje firunga u nekom uglu napravio sam kružni
kanal pomoću glodalice i odgovarajućeg šestara.

[6] Centralna rupa za iglu šestara je bila fi 5mm. Kroz tu rupu treba
da prođe torban vijak M6. Proširivanje postojeće rupe sam uradio
spiralnom burgijom od 6mm i Forstnerovom burgijom 15mm,
a tačnu poziciju njenog centra sam odredio malim šablonom
o kome smo pisali u forumu.

Za uobičajene uglove od 30 i 45 stepeni sam izbušio fiksne rupe na precizno odmerenim pozicijama. Za to mi je poslužio jedan stari “T” lenjir koji sam koristio za tehničko crtanje (u moje studentsko vreme vektorska grafika nije baš bila svakodnevna stvar) i koji ima ugrađenu preciznu skalu (provereno pre 25 godina 🙂 ) sa obeleženim uglovima.


[7] Pozicije rupa za pričvršćivanje firunga sam vrlo pažljivo odmeravao,
ni sam ne znam po koliko puta. Preciznost čitave alatke zavisi upravo
od preciznosti pozicije firunga u odnosu na bazu pomagala.

[8] Tačnu poziciju rupa za uglove od 30 i 45 stepeni sam odredio starim
tehničkim “T” lenjirom. (Znao sam da će mi zatrebati kad-tad, ali baš
za stolariju… To nisam ni sanjao.)

Već sam napomenuo da je geometrija stonog Einhell cirkulara prilično diskutabilna. Da bih rešio “sitne” nepravilnosti u vezi paralelnosti ugrađenih vođica, ivice radne ploče i lista cirkulara bilo je neophodno da napravim “dodatak” koji sam prišrafio za noge cirkulara (!) i koji mi je dao koliko-toliko stabilan paralelni oslonac za bazu mog pomagala.


[9] Ivica gornje ploče cirkulara, paralelna vođica i list testere nisu
u paraleli! Problem sam rešio dodavanjem svoje paralelne
vođice koju sam pričvrstio za noge cirkulara.
Sledeća faza u izradi baze pomagala je bila da fiksiram graničnik koji će klizati po novoj paralelnoj vođici. Da bih obezbedio malo “lufta” za slobodno kretanje, između ovih delova sam, prilikom fiksiranja, stavio nekoliko listova hartije. Sasvim dovoljno da kretanje bude sa što manje otpora, ali i dalje precizno vođeno.


[10] Ugradnja graničnika sa donje strane baze. Nekoliko listova
hartije je obezbedilo neophodan prostor za slobodno klizanje.

Graničnici i vođice su ugrađeni. U slučaju mog Einhell cirkulara to je bio poduhvat od 2 popodneva i nekoliko uzaludnih pokušaja. O izgubljenim nervima da ne pričam; oni su sastavni deo rada sa ovim nazovi “alatom”. U normalnim okolnostima i sa “normalnim” cirkularom to bi bio posao od 10-15 minuta. Ovako, to je potrajalo…

Dimenzije baze pomagala treba da budu takve da njena ivica dodiruje zube lista testere. Jedini mogući način da se to izradi precizno je da se baza napravi sa malom nadmerom u širini i da se napravi “nulti” rez koji će dimenziju baze (njenu širinu) svesti na tačnu meru koja odgovara konstrukciji cirkulara.


[11] Baza je po širini napravljena sa malom nadmerom.
“Nultim” rezom se širina baze dovodi na tačno potrebnu
meru, do ivice zuba na listu testere.

Baza je gotova, prelazimo na firung. On je iz dva dela. Drugi deo je ekstenzija koja se po potrebi montira i demontira. Firung sa gornje strane po sredini ima “T” kanal koji služi da u njemu klizi glava mašinskog vijka M6 kojim se pričvršćuje stop-block u željenu poziciju.


[12] “T” kanali u firungu.

Prilikom pravljenja “T” kanala bilo je i “malih” problema o kojima smo pisali. Naime, firung je od vrlo tvrdog drveta javora, a kanali se prave specifičnim glodalom sa kojim treba raditi jako pažljivo i materijal obavezno skidati u više prolaza. Vodite računa o tome i o svojoj bezbednosti!

U firungu je bilo potrebno probušiti pivot rupe kroz koje mogu da prolaze torban vijci. Da podsetim, firung je montažno/demontažni, a ova funkcija se ostvaruje vijčanom vezom firunga za bazu pomagala.


[13] Pivot rupe sam probušio koristeći stubnu bušilicu.
Ekstenzija za firung je dodatak koji se montira samo kada treba poprečno rezati duže daske od 60cm (toliki je kapacitet firunga bez ekstenzije i pomagala). Sa firungom je spojena vijčanom vezom. Sa donje strane je parče špera na koji se oslanja duži komad daske. “T” kanali firunga i ekstenzije se poklapaju tako da pomeranje stop-block-a može da se odvija neometano.


[14] Ekstenzija firunga se montira u njegovom produžetku sa leve strane.

Baza pomagala je izrađena od špera debelog 15mm i ona je široka tačno do zuba lista testere. Da odrezani komad ne bi slobodno padao, sa druge strane lista je potrebno postaviti podlogu koja je debela isto koliko i sama baza pomagala. Ta podloga je fiksirana za gornju ploču cirkulara i ona je nepokretna. Pored osnovne uloge da pruži oslonac izrezanom komadu, uloga podloge je i u pružanju oslonca desnom kraju firunga koji je ostavljen da bude nešto duži od širine baze zbog ravnoteže pomagala, a i zbog situacija kada se pomagalom izvode rezovi pod nekim oštrim uglom.


[15] Izgled pomagala i montirane podloge sa druge strane lista testere.

[16] Podloga (osnova) je fiksirana za gornju ploču cirkulara
običnim aluminijumskim “L” profilima koji se nalaze
na njenoj prednjoj i zadnjoj strani.

[17] Aluminijumski “L” profil montiran sa donje strane osnove.

Uloga stop-block-a je jasna. Kod serijskog rezanja to je jedini način da se dobiju komadi potpuno jednakih dužina. U mom slučaju, to su obična dva parčeta daske, spojena pod pravim uglom. Na gornjem parčetu je probušena rupa za mašinski vijak M6 kojim se blok fiksira u željenoj poziciji na firungu.


[18] Pozicija stop-block-a određuje jednaku dužinu serijski
odrezanih komada. Na slici se vidi i kako sam upotrebio
potisnu stegu za fiksiranje malog komada koji je trebalo
odrezati. Potisna stega je torban vijkom fiksirana za
bazu pomagala. Torban vijci mogu da zauzmu
proizvoljnu poziciju u okviru izglodanih kanala na
bazi pomagala. Bezbedno pre svega!

Za kraj prikaza ovog pomagala pokazaću vam i njegov izgled u situacijama kada treba napraviti rez pod uglom od 45 ili 60 (30) stepeni. Za fiksiranje firunga sam koristio pripremljene rupe na bazi. Za ostale, manje korišćene, uglove koristiću napravljen kružni kanal.


[19] Pomagalo u poziciji za rez pod uglom od 45 stepeni.

[20] Pomagalo u poziciji za rez pod uglom od 60 (30) stepeni.

Provera preciznosti pomagala
Čitava ova priča ne bi imala smisla ukoliko pomagalo nije dovoljno precizno. Pokazaću vam kako na jednostavan način možete da odredite preciznost izrade bilo kog pomagala za poprečne rezove. Pronađite neki otpadni komad u vašoj radionici. Potrebno je da ima samo jednu ravnu stranu preko koje će se osloniti, na početku postupka provere, na firung pomagala. Obeležite to otpadno parče kako je prikazano na slici [21].


[21] Za proveru preciznosti uzmite bilo koje otpadno parče i
obeležite ga na prikazani način.

Napravite četiri sukcesivna reza tako što će vam upravo odrezana stranica biti oslonac za firung prilikom izvođenja sledećeg reza (ko kaže da nema rekurzija u stolarstvu 🙂 ).


[22] Postupak rezanja prilikom provere preciznosti pomagala.

Kada na red ponovo dođe prva stranica završili ste postupak testiranja i kalibracije. Napravite pažljivo i peti (finalni) rez tako što će obeležena strana sa brojem 1 (final) biti (ponovo) naslonjena na firung. Izmerite širinu odrezanog komada na njegovom početku i na njegovom kraju. Razlika u dimenzijama predstavlja četvorostruku grešku pomagala za izrezanu dužinu. O tome šta je za vas precizno, a šta nije, odlučite sami, a eventualne korekcije izvedite promenom ugla koji firung zaklapa sa listom testere.

Autor: Slobodan Siridžanski (metabo)

 

2 thoughts on “Lako do poprečnog reza

 1. Juga.v says:

  Super ideja i izrada 😉
  da li bih neko hteo da napravi usluzno jedno ovakvo pomagalo ?

   
 2. nenad says:

  Ne volim rec “lako” kada se radi o cirkularima, poznajem tri majstora koji su izgubili prste na njemu!!! Ovo mi izgleda OK, nadam se da pomaze stolarima-amaterima

   

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ChatClick here to chat!+
0 Shares
Share
Tweet
+1
Share
Skoči na traku sa alatkama