Stolarska radionica

Dobrodošli na okupljalište stolara

Kupovina frezera

by Bojan on 4. novembra 2014.

Uvod

U prethodnom tekstu sam pokušao da vas uputim u osnovne razlike između skupih i jeftinih glodalica, kao i da vam olakšam izbor između amaterskog i profesionalnog modela. Naravno, sve u skladu sa vašim mogućnostima i potrebama. Ako ste mislili da su time sve dileme razjašnjene, grdno ste se prevarili! Tu dileme tek počinju.

Glodalica je takva alatka da se o njoj i njenoj upotrebi može pričati danima i ne reći sve. Ona svu svoju snagu može da prikaže tek kada se, okrenuta naopačke, nađe na dobro osmišljenom i opremljenom radnom stolu – stolu za glodalicu (router table). Tada, uz pomoć oslonaca, vođica i raznih pomagala, ona postaje pravi čarobnjak u vašoj radionici. Da bi sve te lepe stvari i vama bile dostupne, potrebna je posebna pažnja prilikom nabavke glodalice koju ćete ugraditi u radni sto i na taj način dobiti stacionarnu mašinu koju ćete vrlo često i rado koristiti.

Komercijalna verzija stola za glodalicu

Definišite vaše potrebe

Izbor glodalice počinje tačnim definisanjem poslova koje ćete obavljati kada je ugradite u sto. Tada ostaje lakši deo: izbor one prave koja će odgovoriti svim predviđenim zahtevima.

Nađite pravu meru snage

Da li vam je potrebno čudovište?

Jedna od prvih nedoumica je koliko velika glodalica je vama potrebna. Nju je relativno lako razjasniti ukoliko sebi date odgovor na pitanje da li ćete glodalicu koristiti za izradu komoda i kuhinjskih elemenata sa „ispupčenim“ frontovima i fijokama. Ukoliko je odgovor pozitivan, ti poslovi zahtevaju glodalicu velike snage koja će biti u stanju da „potera“ specijalizovana glodala za vrlo zahtevne profile, potrebne za te elemente nameštaja. Izbor se svodi na neki od najjačih modela sa motorom od 1400 W, za povremeno korišćenje u ove svrhe, ili od 1.800 W i više, za profesionalno korišćenje.

I još jedna važna stvar: glodalica za koju se odlučite mora da ima mogućnost prihvata glodala sa stubom od 12,7 mm (1/2 inča). Ova glodala je na našem tržištu teško pronaći, a zbog specifičnih zahteva (skidanje velike količine materijala u jednom prolazu) ona se prave samo u ovom „kalibru“.

Loša strana snage

Sa glodalicom velike snage bićete u stanju da uradite bilo koji zamišljen posao, ali njen ogroman potencijal će u najvećem broju slučajeva biti neiskorišćen.

Naravno da svako voli jaču mašinu i da je mnogo lepše reći da imate prejaku nego preslabu alatku. Na žalost, glodalica velike snage je i glodalica velike mase, a to može biti problem kada se nađe ugrađena u sto za glodalicu. Ona može biti 6 kg i više. Sa tom masom će sigurno prouzrokovati uvijanje ploče na koju je pričvršćena i oslonjena na sto za glodalicu. Da bi to izbegli, nužno je da koristite deblju ploču, a ona, opet, smanjuje funkcionalnost vaše glodalice. Začaran krug iz koga je teško izaći.

Postoji još jedna loša strana jake mašine. Glodalica velike snage je i glodalica velikih dimenzija. Sa tim gabaritom njih je teško provući kroz predviđen otvor na stolu za glodalicu i taj, vrlo čest, posao zahteva priličnu dozu veštine i dovitljivosti.

Stigosmo i do cene. Glodalica velike snage je i glodalica visoke cene. Snažne glodalice su u vrhu ponude svakog proizvođača, a to donosi sa sobom i gomilu evra koje za njih treba izdvojiti. Za profesionalne modele cena je 400 evra i više.

Da li vam je naglo prošla želja za velikom snagom?

Osnovni tipovi glodalica

Ako zanemarimo sve modifikacije u dizajnu, glodalice možemo podeliti u dve osnovne grupe: kopirne (standarne; fixed-base) i uranjajuće (potapajuće; plunge). Jedina, ali velika, razlika je u načinu na koji glodalo ulazi u obradak kada se pravi kanal koji počinje u njegovom središnjem delu, a ne na nekoj od njegovih ivica. Uranjajuća glodalica je sve vreme, čitavom površinom svoje baze, oslonjena na površinu obratka i majstor je polako pritiska na dole kako bi nož ravnomerno uronio u obradak do željene dubine. Kopirne glodalice nemaju mogućnost promene visine noža u toku rada. Da bi započeo opisani kanal, majstor na glodalici podesi željenu visinu (dubinu) noža, iskosi njenu bazu, oslanjajući je na obradak samo u jednoj tačci, i polako ispravlja i pritiska prema obratku dok, svom svojom površinom, baza ne legne na njegovu površinu.

Vrhunski model uranjajuće glodalice kod koga je priključak za usisivač izveden blizu stezne čaure sa glodalom. Prekidač i potenciometar za elektronsku kontrolu brzine su u blizini palca desne ruke.

Pored ovih, postoje i hibridna rešenja, koja su majstorima vrlo interesantna. Naime, za zajedničko kućište sa motorom, proizvođači prave dve različite, promenljive, baze. Jednostavnom zamenom baze vi možete dobiti ili kopirnu ili uranjajuću glodalicu. Za mnoge od vas ovo može biti idealno rešenje. Kada su vam potrebne funkcije uranjajuće glodalice, na gornjoj površini radnog stola, vi ćete izabrati uranjajuću bazu. Kada želite glodalicu za montažu u radni sto, izabraćete kopirnu bazu. Trebalo se samo setiti! Cena im u potpunosti prati visoku funkcionalnost. Za hibridni model marke Bosch, koji se može pronaći na našem tržištu, potrebno je izdvojiti oko 500 evra.

Hibridni model glodalice kod koga je kućište motora zajedničko za kopirnu (napred) i uranjajuću (pozadi) bazu.

Bitne karakteristike

Kada je glodalica montirana u sto ona ima i svoje specifične zahteve i načini na koji su oni rešeni mogu biti odlučujući u pogledu njene funkcionalnosti. Svojom konstrukcijom, kopirne glodalice su idealno rešenje za ugradnju u sto za glodalicu. Ali, do njih nije lako doći na našem tržištu, a za mnoge majstore bi to bio i ekstra trošak neprimeren amaterskim potrebama.

Pored snage, koju glodalica nesumljivo mora da ima, evo kratkog spiska zahteva na koje još ona mora da odgovori kada se nađe montirana u sto za glodalicu.

Podešavanje visine glodala

Svakako, jedan od najvažnijih zahteva je lakoća kojom se podešava radna visina (dubina) glodala. Kod kopirnih glodalica problem promene visine je trivijalan. On se rešava tako što se sa donje strane baze stavlja zavrtanj koji je u direktnoj vezi sa mehanizmom za podizanje i spištanje tela glodalice. Dovoljno je samo, na ploči stola za glodalicu, napraviti rupu da bi se omogućio direktan pristup tom zavrtnju ključem koji se dobija kao dodatni pribor. Okretanjem zavrtnja postiže se vrlo precizna kontrola podizanja i spuštanja glodala.

Za uranjajuće glodalice mora se pribeći složenijim rešenjima. Iako novi modeli na svojim bazama imaju mogućnost podešavanja visine kao kod kopirnih glodalica, to nije najsretnije rešenje zbog konstrukcije sistema za uranjanje koji se oslanja na opruge. Ma koliko taj sistem bio precizno urađen, kretanje se odvija „u skokovima“. Zbog toga se primenjuju rešenja sa liftom koji diže i spušta celu glodalicu. Postoje komercijalne (čitaj skupe) verzije liftova za glodalice, ali postoje i vrlo lucidna amaterska rešenja u samogradnji. Bez obzira za koji se sistem vi opredelite, on se uvek montira sa donje strane stola za glodalicu. Vrlo je važno da kontrola funkcionisanja lifta bude uvrk na dohvat ruke, sa bočne ili gornje strane stola.

Odličan komercijalan lift (iznad) i amatersko rešenje (ispod). Kod oba rešenja se vodilo računa da kontrolna ručka za podizanje i spuštanje lifta bude sa gornje strane stola.

Menjanje glodala

Montaža glodala na glodalicu je, u osnovi, vrlo jednostavna. Stezna čaura se navija na vreteno i na taj način steže glodalo u njemu. Da bi se to obavilo, potrebno je na naki način sprečiti vreteno da se okreće, dok se čaura steže ključem. To se najčešće postiže upotrebom još jednog ključa kojim se blokira vreteno. Takođe često rešenje je da se na kućište glodalice postavi dugme čijim se pritiskanjem blokira vreteno. Ovaj način je popularan jer dozvoljava tzv. jednoručno menjanje glodala. Neki proizvođači primenjuju sistem „zaglavljivanja“ vretena. Radi se o tome da se kroz njega probuši rupa malog prečnika (1-2 mm) i kroz nju provuče čelična šipka koja se svojim krajevima oslanja na žljebove u kućištu.

Glodalici, koju ćete koristiti u stolu za glodalicu, morate na lak i jednostavan način da menjate glodala, po mogućnosti bez njenog vađenja iz stola. Bez obzira koje je rešenje primenjeno, ono treba da obezbedi pristup glodalu kada kroz rupu na stolu viri samo vreteno glodalice, sa steznom čaurom na njenom kraju.

Sistem za usisavanje

Glodalice su ogroman proizvođač najfinije prašine. Što one brže pune vašu radionicu prašinom, to ćete vi manje uživati u radu sa njom. Zbog toga ovom problemu treba pristupiti sa dužnom pažnjom. Jedan front borbe je konstrukcija stola za glodalicu koji treba da obezbedi mesto za priključenje sistema za usisavanje prašine. Drugi front borbe su priključci na samoj glodalici. Oni ni na koji način ne treba da ometaju proces zamene glodala i treba da budu tako pozicionirani da efikasnost usisavanja bude što veća.

Kako je glodalica u stolu okrenuta naopačke, treba obratiti posebnu pažnju kako je motor u kućištu zaštićen od direktnog upadanja prašine. Proizvođači taj problem rešavaju ugradnjom specijalnih diskova koji motor štite kao kišobran. Prašina koja padne na njih se posebnim kanalima odvodi u deo kućišta (ili baze) na koji se priključuje crevo sistema za usisavanje prašine.

Položaj prekidača za struju

Kada je glodalica van stola, položaj prekidača na kućištu mora da bude takav da je uvek na dohvat ruke. Proizvođači ga obično postavljaju tako da bude u blizini palca desne ruke. Kada je glodalica ugrađena u sto, kao i kod bilo koje druge stacionarne mašine, vrlo je važno da prekidač za uključenje i isključenje struje bude uvek lako dostupan. Ako se oslonite samo na prekidač na telu glodalice to je opasno i nepraktično rešenje. Zbog toga napravite sami eksterni prekidač i smestite ga tako da vam uvek pri radu bude blizu, a da ne možete slučajno da ga uključite ili isključite. Takođe, pored prekidača, na stolu za glodalicu mora da postoju i utičnica za struju u koju ćete utaknuti naponski kabl glodalice. Dobro je da ona bude u blizini eksternog prekidača.

Brzina okretanja noža

Noževi na glodalici se okreću ogromnom brzinom, 8.000 – 28.000 o/min. Kontrola te brzine je važna jer različiti materijali, kao i različita glodala, zahtevaju posebne režime rada. Savremeni modeli glodalica imaju ugrađenu elektronsku kontrolu brzine okretanja glodala. Prekidač za nju se nalazi na njenom kućištu.

Ukoliko je glodalica montirana na sto, prekidač za kontrolu brzine je nedostupan. Jedini način da se i tada kontroliše brzina okretanja je ugradnja prekidača sa promenljivim otporom (potenciometra) negde na sam sto za glodalicu, najbolje u blizini eksternog prekidača za struju. Mana ovakvog rešenja je što se do smanjenja brzine okretanja glodala dolazi smanjenjem napona struje, a to direktno utiče na pad snage motora.

Izbor je na vama

Kroz dva teksta pokušao sam da vam približim sve pojedinosti na koje trebate da obratite pažnju prilikom kupovine električne glodalice. Spektar poslova koji sa njom možete završiti je ogroman. Pažljivo izanalizirajte potrebe i nemojte je kupovati brzopleto. Mnoge majstorske radionice imaju na svom popisu alata po 2-3 električne glodalice i time se ponose. Ukoliko ste amater, neka glodalica bude poslednja alatka na kojoj ćete štedeti. Kvalitetna glodalica vam neće zadavati glavolomke oko podešavanja i održavanja. Nećete se pokajati!

Tekst napisao
Slobodan Siridžanski

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ChatClick here to chat!+
1 Shares
Share1
Tweet
+1
Share
Skoči na traku sa alatkama