Stolarska radionica

Dobrodošli na okupljalište stolara

Glodalo za 45 stepeni

by Bojan on 4. novembra 2014.

Spojevi pod uglom od 45 stepeni su uvek bili problem. Estetski su vrlo prihvatljivi jer sakrivaju kant stranice obratka, ali to ima i svoju cenu: zahtevaju apsolutnu preciznost u izradi. Vremenom su se majstori dovijali na razne načine kako da dođu do ovog spoja, a mnoge od tehnika koje su koristili su ostale večita tajna. Danas, srećom, nije tako. Da bi došli do preciznog spoja pod uglom od 45 stepeni potrebne su vam samo tri stvari: a) jaka ručna glodalica sa motorom od minimum 1200W i prihvatom alata od 12mm, b) sto za nju i c) specijalizovano glodalo (lock miter bit). Prvi uslov je relativno lako zadovoljiti uz odgovarajuću sumu novca, za drugi vam treba dodatni trud, a za treći dodatnih 60 evra i adresa gde se ovo specifično glodalo može nabaviti. Ja sam svoj primerak nabavio kod specijalizovanog CMT prodavca – “Filos” iz Čačka.


[1] CMT glodalo za pravljenje spojeva pod uglom od 45 stepeni

Problem sa preciznosti izrade je samo jedan od dva velika problema kada želite da napravite lep spoj pod uglom od 45 stepeni. Drugi problem je kako elemente spoja međusobno zalepiti. Izmešljene su razne stege, pomagala, kajle, dodaci i umeci. Glodalo koje vam predstavljam je i taj problem rešilo. Linija spoja nije pravolinijska, a elementi se prosto sami “uzubljuju” jedan u drugi i na taj način poravnavaju, tako da mrdanja nema, a to garantuje apsolutnu tačnost kontakta.

Ipak, nije kod ovog glodala sve tako lepo i bajno. Ima jedan veliki problem, a on se zove podešavanje alata pre upotrebe. Ono se sastoji iz više koraka i zahteva preciznost i doslednost u postupku. Ništa nije strašno i svako tu lekciju može da savlada. Na Internetu možete pronaći razne članke na ovu temu (pretražite po: lock miter bits setup), a ja ću vam u ovom tekstu prikazati svoje iskusto i na jednostavnom primeru predstaviti i primenu.

Za početak, red je da se upoznate sa glavnim junakom naše priče.


[2] Da bih vam predstavio veličinu ovog glodala uporedo sa
njim sam slikao i obično ravno glodalo od 10mm.

Ova glodala se obično prave za dve dimenzije raspona debljine obratka koji možete da obradite. Manje je za debljine obratka do 9,5-19mm, a veće i za obratke debele 15-28,5mm. Manje, koje sam ja nabavio, je prečnika od 50mm i njega još nazivaju i baby model. Onda možete misliti kako izgleda veće, sa prečnikom od 70mm, kada se namontira na običnu ručnu glodalicu. Toliko radoznao nisam bio.


[3] Veličine i izgledi profila kod CMT glodala

Pre korišćenja se OBAVEZNO podešavaju visina glodala i njegovo rastojanje od paralelnog oslonca – firunga. Možda ćete pomisliti da se ova dva parametra mogu istovremeno podešavati. Moj odgovor je: teorijski DA, a praktično NIKADA. Ukoliko vam to i uspe iz prvog pokušaja, pogrešili ste mesto za proveru sreće; uplata loto listića bi bila mnogo isplativija. U realnom životu ćete za svako, od predviđena dva, podešavanja potrošiti po 2-3 pokušaja. Za podešavanja su vam potrebni otpadni komadi jednake debljine kao i oni sa kojima ćete praviti spojeve u vašem projektu. Dve daske dimenzija 40x10cm su sasvim dovoljne da uspešno obavite oba navedena zadatka.

Napomena:
Ako ste propustili važnu činjenicu sad ću vam je ponoviti: ovo glodalo se koristi samo u glodalici propisno montiranoj u odgovarajući sto! Nemojte pokušavati da sa njom radite “iz ruke”.

Napomena:
Naše glodalo kada radi mnogo podseća na helikopter. Obavezno, pre nego što krenete da ga koristite, proverite još jednom da li ste ga lepo postavili u glodalicu, da li ste podesili broj obrtaja koji je obavezno manji od standardnog i treba da bude 12000-16000 o/min i da li ste primenili sva predviđena sredstva za zaštitu na radu (naočare, štitnici na stolu, usisivač, antifoni…).

Podešavanje visine glodala
————————–
Obeležite sredinu debljine na otpadnim komadima tankom linijom. Podesite visinu glodala tako da se njegova sredina poklopi sa obeleženom linijom. Poziciju firunga namestite tako da “malo zahvati” gornji kraj noža glodala. Dakle da ostane malo ravnog materijala (par milimetara) na vertikalnom kraju otpadnog komada. Ne trudite se da ove mere odmah budu tačne – zato i služi podešavanje koje upravo radite. Obeležite otpadne komade sa “A” i “B” (kao na slici [4]) i jedan (komad “B”) okrenite naopačke. Uključite glodalicu i napravite prvi prolaz na oba komada ISTOVREMENO. Zašto istovremeno? Pa da bi prepolovili vreme podešavanja 🙂 i da bi drugi komad poslužio kao idealan oslonac prvom! (Za OBAVEZAN oslonac drugom komadu ćete morati sami da se snađete.)

Napomena:
Rezove ovim glodalom ćete uglavnom obavljati normalno na smer godova (cross cut). U takvim slučajevima je krzanje na izlaznom delu obratka normalna, ali neželjena pojava protiv koje se borite tako što dasku koju obrađujete gurate nekom otpadnom daskom koja služi kao oslonac (backer board) ali i kao podmetač koji sprečava izlazno krzanje materijala.


[4] Pre početka podešavanja obeležite komade kao na slici. Na manjoj
slici je detalj sa povučenom centralnom linijom po debljini.

 


[5] Zatim jedan komad (“B”) okrenite naopačke i napravite prvi prolaz
vodeći računa da obratke ravnomerno vodite preko glodala.

Sledi analiza rezultata. Vratite komad “B” u prvobitni položaj i uklopite ga sa komadom “A” po upravo napravljenim delovima spoja. Moguća su tri događaja: a) Komadi se uklapaju i savršeno leže na ravnoj podlozi, pređite na podešavanje firunga; b) Komad “B” je višlji od komada “A” (slika [6]), glodalo treba da se spusti i c) Komad “B” je niži od komada “A” (slika [7]), glodalo treba da se podigne. Imajte na umu da sve uočene greške predstavljaju dvostruku stvarnu grešku! Ukoliko je izmerena razlika u visini 2mm, to znači da korekcija visine glodala treba da bude 1mm!


[6] Komad “B” (desno) je višlji od komada “A” za 2,4mm.
Glodalo treba spustiti za 1,2mm.

Ja sam namerno, da bih pokazao i drugu varijantu greške, glodalo spustio za 2,4mm i dobio situaciju kada je desni komad “B” niži od komada “A” za 2,4mm. Sve za nauku.


[7] Komad “B” (desno) je niži od komada “A” za 2,4mm.
Glodalo treba podići za 1,2mm.

Hod navoja na liftu kojim podižem i spuštam glodalicu na svom stolu je 1,2mm (prečnik navojne šipke je 8mm), a to znači da je jedan pun krug precizna mera za korekciju. U sledećem prolazu sam dobio idealno poklapanje po visini (slika [8]) i mogao sam da pređem na podešavanje rastojanja firunga od glodala.


[8] Komadi “A” i “B” su jednake visine i spoj se idealno uklapa
(slika i nije neka, ali verujte mi na reč 🙂 ).

Podešavanje rastojanja glodala od firunga
—————————————–
Kod ovog podešavanja obradak se svojim licem/naličjem naslanja na firung, a ne na sto. Zbog toga sam morao da napravim poseban “gurač” koji će imati ulogu oslonca obratku, ali i sigurnosnu jer ne volim baš da mi se prsti muvaju u blizini helikoptera sa vrlo oštrim noževima. (Ovoga puta vam preporučujem da radite samo sa po jednim komadom po prolazu.) Obradak se za njega spaja stegama, a punu kontrolu pravca obezbeđuje letva sa njegove zadnje strane koja se oslanja na gornju ivicu firunga. Primenom ovakvog “gurača” obezbedio sam i oslonac na izlaznom kraju izglodanog kanala koji sprečava krzanje. Neka vam “gurač” bude obavezna stavka koju ćete napraviti pre korišćenja ovog glodala, zaista mnogo pomaže!


[9] “Gurač” za sledeću fazu podešavanja. Na prednjoj strani je
parče špera koje dodatno sprečava kontakt prstiju i glodala.


[10] Komad “A” spreman za prvo probno rezanje.

Nakon prvog prolaza koamd “B” (desno) je niži od komada “A” (slika [11]). To znači da je malo materijala izglodano, odnosno da firung treba odmaći od glodala za polovinu greške. I ovde važi pravilo da sve uočena greška predstavljaju dvostruku stvarnu grešku! Ukoliko je izmerena razlika u visini 2mm, to znači da korekcija položaja firunga treba da bude 1mm! Slika nije sjajna, ali se vidi netačnost spoja.


[11] Komad “B” je niži od komada “A” za 2mm. Pomeranjem firunga od
glodala za 1mm postigao sam ono što sam planirao (slika [12]).


[12] Komadi za testiranje su se idealno uklopili u prav ugao.
Ostalo je samo da ova dva komada proglasim šablonima koje
ću koristiti sledeći put kada budem radio sa gotovim
lepljenim daskama koje se mogu naći kao polufabrikati!

Napomena:
Slike sa kontra greškom nema jer je nije ni bilo. Dakle, sa samo jednim dodatnim podešavanjem sam završio ovaj korak. Pažljivo odmeravanje greške šublerom (u narodu poznatiji kao pomično kljunasto merilo) i precizna korekcija alata (visina glodala i rastojanje firunga) su vam dovoljni da u 2-3 koraka obavite sav posao podešavanja! Posetite adresu na sajtu američkog časopisa ShopNotes i tamo možete pronaći SketchUp model sa svim varijantama grešaka koje se mogu dogoditi prilikom podešavanja ovog glodala. Skice su sjajne i posle njih ne može da vam nešto ostane nejasno.

Kada budete potpuno sigurni u svoja podešavanja, na otpadnim komadima napravite jedan spoj “na suvo”. Ukoliko je apsolutno tačan, ove komade zadržite kao šablon za podešavanje. Svaki sledeći put glodalo ćete podesiti za par desetina sekundi ukoliko radite sa daskama koje su iste debljine kao i sačuvani šabloni.


[13] Šabloni koje ću koristiti za buduća podešavanja!

Iskustvo:
Ja sam u ovom primeru radio sa čamovinom. Dok sam podešavao visinu glodala mogu reći da nije bilo većih problema. Kada sam daske za testiranje počeo da naslanjam na firung da bih odredio njegovo rastojanje počeli su problemi sa krzanjem i pucnjem mekane čamovine na mestima gde su centralni “zubi” u spoju. Ovo sam donekle uspeo da kompenzujem kada sam bočno počeo da pritiskam obradak većom silom (za to mi je poslužio otpadni komad koji sam položio na sto i dvostruko lepljivom trakom zalepio bočno na dasku za testiranje) i njegovim sporijim pomeranjem, što je prouzrokovalo blago paljenje materijala.


[14] Iskrzani zubi na komadu koji je bio naslonjen na firung!

Koliko sam materijala “bacio” na podešavanje? Jeste, tu postoji lako merljivi škart. Za svaki novi pokušaj, a njih je bilo ukupno 7, sam morao da skraćujem daske za podešavanje za po 2cm. To znači ukupno oko 28cm. Da li je to mnogo ili malo, procenite sami.

Primena na jednostavnom primeru
——————————-
Već sam pisao o pravljenju držača hartije za kuhinju. Oni pažljiviji su primetili da sam taj tekst završio rečenicom da se bočne stranice mogu spojiti sa leđima korišćenjem specijalnog glodala. E, pa ovo je to glodalo i ja ću vam sada pokazati njegovu upotrebu na delu baš na tom primeru.

Pre nego što prionete na posao oko korišćenja ovog glodala za realne projekte, daću vam tri saveta da ne bi dolazilo do konfuzija oko okretanja obradaka i nepreciznih rezova.

1) Obeležite unutrašnje strane svih dasaka koje treba da spojite nekim markerima. Obeležene strane se obrađuju uvek tako da se okreću ili prema stolu ili prema firungu. Prilikom glodanja nikad ne treba da vidite obeležene markere.
2) Morate biti dosledni prilikom glodanja “srodnih” stranica. Na primer, ukoliko treba da spojite 4 stranice fioke, krajeve prednje i zadnje stranice obrađujete sa obeleženim markerima prema stolu, a krajeve bočnih stranica sa obeleženim markerima prema firungu.
3) Preciznost rezova je osnova kod korišćenja ovog glodala. Da bi ga zaista i ostvarili tehnika rada sa glodalicom mora da bude savršena. Osnovni zadatak je da obezbedite da pritisak na obradak uvek bude ravnomeran kako bi glodalo u svakom trenutku zahvatalo 100% predviđenog materijala.


[15] Obeleženi elementi stranica držača. Markeri su sa unutrašnje strane
konstrukcije. Stranice “A” i “C” se obražuju licem prema radnom stolu,
a stranica “B” licem prema firungu

Za kraj ovog prikaza pokazaću vam još i tehniku lepljenja stranica fioka. Zbog osobine izglodanih kanala da vezu drže zaključanom, prilikom lepljenja dovoljno je da konstrukciju položite na radni sto i da silom delujete samo na jednu stranicu, u pravcu “zuba” u spoju. Pravi uglovi i čvrstina spoja su zagarantovani!


[16] Za lepljenje fioka dovoljna je ravnomerna sila koja će delovati samo na jednu
njenu stranicu, pa makar za to poslužila i neka zaboravljena enciklopedija.

Za one koji vole da arhiviraju članke u PDF-u, pripremili smo i takvu verziju. Evo linka .

Slobodan Siridžanski (metabo)

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ChatClick here to chat!+
2 Shares
Share2
Tweet
+1
Share
Skoči na traku sa alatkama