Stolarska radionica

Dobrodošli na okupljalište stolara

Fioka za 5 minuta

by Bojan on 4. novembra 2014.

O spajanju stranica fioka i jačini spojeva smo već pisali. U vom tekstu ćemo se malo više pozabaviti tehnikom izrade veza “utor-pero” koja je u tom tekstu samo pomenuta kao jedna od mogućnosti. Za ovaj spoj vam je potrebna glodalica, jedno ravno glodalo od 6mm i sto za glodalicu na kome treba obaviti samo nekoliko jednostavnih podešavanja.


[1] Sklopljena fioka.

Ceo postupak izrade fioke se sastoji od 5 koraka: a) rezanje elemenata na meru, b) pravljenje utora na prednjoj i zadnjoj strani fioke, c) pravljenje pera na stranicama fioke, d) pravljenje kanala za dno i e) sklapanje.

Rezanje elemenata na meru
Fioka se sastoji od 4 stranice, dna i fronta. Stranice fioke pravite od špera ili daske debljine 12mm. Njihovu dubinu (širinu) ćete odrediti u zavisnosti od namene. Dno fioke je od špera ili HDF-a debljine 6mm. Dimenzije dna morate da računate i one zavise od unutrašnjih dimenzija fioke i dubine kanala predviđenih za njega. Ako je unutrašnja dužina fioke 476mm (500mm spoljna mera – 24mm dve debljine stranica) to znači da dužina dna treba da bude 476 + (12mm ukupna dubina kanala – 3mm lufta da dno može da “radi” i da kompenzujete greške nastale pri rezanju) = 485. Za unutrašnju širinu fioke od 400mm, širina prednje i zadnje stranice prilikom krojenja treba da bude 412mm (400mm + 12mm za dve dubine utora). Od ove mere treba oduzeti 3mm (može i manje, ali nikako ne manje od 1mm) za “rad” dna i korekciju grešaka rezanja, pa se dobija konačna širina dna od 409mm. Dimenzije fronta prilagođavate dimenziji konstrukcije u koju treba da se fioka ugradi. Materijal za njegovu izradu birate sami. Ja vam savetujem da to bude neka lepa daska interesantne teksture debljine 18mm.


[2] Delovi fioke. Mere ćete prilagoditi vašim potrebama.

 


[3] Prikaz jednog ugla kod sklopljene fioke. Kanal napravljen za dno
pravi rupu koja ostaje vidljiva samo na zadnjoj stranici fioke.

Napomena:
Teorija kaže da se pločasti materijali (šper, MDF, HDF) ne šire i ne skuplaju u zavisnosti od promene vlažnosti. To znači da dno fioke, ukoliko ga pravite od ovih materijala, može da bude “knap” izrezano prema merama kanala. Ukoliko mislite da ste takav majstor i da imate toliko precizne alate slbodno možete krojiti tačne mere bez korekcija, ali tada nemate pravo ni na kakvu grešku!

Pravljenje utora
Utori se prave na bočnim stranicama fioke. U njih će se smestiti pera napravljena na prednjoj i zadnjoj stranici. Već smo rekli da kompletan posao obavljamo pomoću glodalice namontirane na sto, uz nekoliko podešavanja visine glodala i njegovog rastojanja od firunga. Čitava filozofija podešavanja treba da bude da se ono obavi sa što manje merenja, a sa što više “podešavanja u odnosu na nešto”. (Na ovu temu sam nešto više pisao ovde.)

Podešavanjem položaja firunga se određuje rastojanje utora od ivica stranica (slika [4]). Ono se za ovaj korak obavlja tako što se na lice firunga nasloni prednja ili zadnja stranica fioke koja se zatim stavi u liniju sa spoljnjim nožem glodala. Unutrašnja ivica utora mora da se poklopi sa debljinom prednji i zadnje stranice fioke! Sa ovakvim podešavanjem, obradak samo dodiruje vrh noža kada prolazi preko njega. Sklonite naslonjenu stranicu sa firunga i njegovo podešavanje je gotovo.


[4] Podešavanje položaja firunga u odnosu na glodalo za pravljenje utora.
Spoljni nož glodala je u liniji sa stranicom, što proveravamo lenjirom.
Što je stranica deblja i nož je dalji od firunga.

Sledeće što treba podesiti je tačna visina glodala (slika [5]). Ona određuje dubinu izglodanih utora i treba da bude jednaka prečniku glodala, a on je u našem slučaju 6mm. To ćete najlakše uraditi ukoliko uzmete neki predmet debeo 6mm i visinu glodala izjednačite sa njegovom “debljinom”. Još samo da nađete taj referentni predmet… Ukoliko niste znali, na dohvat ruke imate barem jedan: uzmite neku burgiju od 6mm i položite je pored noža glodala. Preciznija mera za poređenje vam ne treba!


[5] Podešavanje visine glodala za utor. Za kontrolu koristite
burgiju 6mm i lenjir naslonjen na noževe glodala.

Sa ovim podešavanjima ste pripremili vaš alat za pravljenje utora, po dva na svakoj bočnoj stranici fioke.


[6] Pravljenje utora. Položene stranice se guraju uz fiksirani firung preko glodala.
Utori se prave čitavom visinom (širinom) bočnih stranica, na oba kraja.
Položaj utora u odnosu na ivicu stranice zavisi od njene debljine.

Savet:
Pravljenje utora spada u posao glodanja kanala poprečno na smer godova. Kada to radite obavezno je krzanje na izlaznoj strani kanala. Da bi to izbegli, stranice sa zadnje strane gurajte nekim otpadnim ravnim komadom (backer board) koji će sprečiti ovu neželjenu deformaciju. Pored toga, on će vam olakšati naslanjanje stranice na firung i njeno vođenje preko glodala. Sigurnije, tačnije, lepše. Šta ćete više?

Napomena:
Ukoliko su kanali za dno na rastojanju od 6mm od donjih ivica fioke i ako su dimenzije kanala za dno jednaki dimenzijama kanala za utore (debljina pera je jednaka debljini dna), odmah možete, sa ovim podešavanjem glodalice i firunga, da napravite i kanale za dno, preskačući sledeći korak u kome pravite pera na prednjoj i zadnjoj stranici fioke.

Pravljenje pera
Pera se prave na prednjoj i zadnjoj stranici fioke. Ona se smeštaju u utore bočnih stranica. Za podešavanja visine glodala će nam opet poslužiti stranica fioke, ovaj put upravo završena jedna od bočnih. Potrebno ju je uspravno nasloniti na firung, ali tako da napravljeni utor bude okrenut prema glodalu. Visina glodala se podešava tačno do početka utora. To proveravate nekim lenjirom. Ukoliko su debljine stranica 12mm najverovatnije će se ovo podešavanje svesti na puku proveru.


[7] Podešavanje visine glodala za pero. Ono treba da bude poravnata
sa donjom ivicom napravljenih utora na bočnim stranicama.
Ukoliko je stranica deblja i visina glodala treba da bude veća
(utor je na većem rastojanju od ivice stranice).

Firung za pravljenje pera podešavamo tako da on prednjom stranom samo dodoruje glodalo. Ništa komplikovano.


[8] Podešavanje položaja firunga u odnosu na glodalo za pravljenje pera.
On treba samo da dodirije glodalo. Ni manje ni više.

Sva podešavanja za pravljenje pera su gotova i alat je spreman za obradu prednje i zadnje stranice fioke.


[9] Pravljenje pera. I ovde važi savet u vezi glodanja kanala i falceva
koji su normalni na smer godova – ravna daska iza obratka će eliminisati
sva nepoželjna krzanja na izlaznom delu kanala ili falca.

Kanali za dno
Kanali za dno se prave na sve četiri stranice fioke. Džepovi koji ostaju vidljivi na prednjoj strani će se maskirati frontom i za njih ćete znati samo vi! One sa zadnje strane niko ne može da vidi i oni ostaju nepokriveni. Kao što je već rečeno kod pravljenja utora, ukoliko su kanali za dno na rastojanju od 6mm od donjih ivica fioke i ako su dimenzije kanala za dno jednaki dimenzijama kanala za utore, slobodno možete ponoviti podešavanje glodala i firunga kao i prilikom pravljenja utora. U protivnom, izbor glodala i podešavanja će direktno zavisiti od debljine upotrebljenog dna.


[10] Pravljenje kanala za dno na bočnim stranicama…

 


[11] … i na prednjoj i zadnjoj stranici fioke.

Sva krojenja i rad sa glodalicom su gotova. Ukoliko ste radili precizno neće biti nikakvih problema sa sledećim korakom – sklapanjem fioke u celinu.

Sklapanje u celinu
Pripremite lepak, drveni čekić i barem 4 stege kojima možete obuhvatiti fioku. Nemojte odmah požuriti sa lepljenjem nego fioku sklopite “na suvo”. Ukoliko nema zazora, ako je dno lepo leglo u pripremljene kanale i ako su dužine unutrašnjih dijagonala jednake (svi uglovi su pravi) vi ste ovoga puta pobednik! Rasklopite spojene delove, stavite lepak u spojeve (ne i u kanale za dno!), ubacite dno i pritegnite 4 stranice pripremljenim stegama. Ukoliko želite da fiksirate dno, to učinite sa par ekserčića sa donje strane, po sredini dužine.


[12] Kompletirana fioka. Njeno dno možete po potrebi i ojačati.

Front ćete montirati tek kada fioka bude trebala da zauzme svoje finalno mesto u nekom korpusu, radnom stolu ili komodi. Za to će vam trebati 4 vijka za drvo koje ćete uvrnuti sa unutrašnje strane prednje stranice. Ali, pre nego što finalno postavite front, nemojte zaboraviti da montirate ručku na njemu. Vijci kojima će ručka biti montirana ne trebaju da budu ni u kakvoj vezi sa prednjom stranicom fioke.

Napomena:
U pomenutom tekstu pogledajte kako možete da uradite ojačanja za dno fioke. U slučaju da je dno od špera, MDF-a ili HDF-a i da je krojeno baš po merama kanala, bez lufta, dno se može i zalepiti za stranice fioke. I bez ovog “dodatka”, konstrukcija fioke sa opisanim spojevima je sasvim dovoljno čvrsta da vas služi godinama.

Za prvi put će vam za ovakvu fioku sigurno trebati više od onih “5 minuta” iz naslova ovog teksta. Zato, kada na njoj uvežbate sve tehnike, biće vam žao što ih nema više za pravljenje i što niste ranije naučili kako za solidnu fioku uopšte ne treba mnogo znanja i veštine.

Varijanta sa “mobilnim” dnom
U pokazanoj konstrukciji dno fioke je, njenim lepljenjem, zauvek zarobljeno u njenim kanalima. Stolari često primenjuju konstrukciju kod koje je zadnja stranica fioke nešto uža, taman toliko da se dno fioke može neometano vaditi i vraćati nazad u napravljene kanale. Naravno, nakon što se otkuju ekseri ili odviju šrafovi koji je drže fiksiranom za ostatak konstrukcije.


[13] Varijanta fioke sa “mobilnim” dnom. Vodite računa o smeru godova!
(Na manjoj slici se vidi detalj spoja zadnje i bočne stranice)

U slučaju da ste dno napravili od drveta na njemu je potrebno napraviti male proreze široke koliko i ekseri/šrafovi kojim ste dno fiksirali i dugačke oko 1cm. Zašto? Drvo “radi” sa promenom vlažnosti okoline i to ne možete nikako sprečiti. Da fiksirano dno ne bi trajno oštetilo spojeve na fioci ova intervencija je moranje! Takođe, u tom slučaju strogo morate voditi računa o smeru godova na dnu. Oni moraju biti paralelni sa prednjom i zadnjom stranicom fioke jer se širenje i skupljanje drveta u najvećoj meri odvija normalno na smer godova.

PDF verziju ovog teksta možete pronaći na ovom linku.

Slobodan Siridžanski (metabo)

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ChatClick here to chat!+
2 Shares
Share2
Tweet
+1
Share
Skoči na traku sa alatkama